top of page

SIVUKIERTO-HANKE

Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen

HANKE-ESITTELY

Hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikkeiden prosessointia ja sivujakeiden talteenottoa prosessin eri vaiheissa, sivujakeiden käsittelymenetelmiä sekä hyödyntämistä. Elintarvikeprosesseissa käytetään runsaasti vettä ja niissä muodostuu paljon sekä kiinteitä että nestemäisiä sivujakeita. Tällä hetkellä prosessien hallinnassa on puutteita, jolloin ravinnepitoisia jakeita ei erotella erilleen, vaan ne pääsevät laimeampien nesteiden ja jätevesien sekaan, nostavat koko vesimäärän ravinnetasoja, kuormittavat jätevedenkäsittelyprosesseja, huonontavat sivujakeiden hyödynnettävyyttä, lisäävät niiden käsittelykustannuksia ja riskiä ravinteiden pääsystä vesistöihin. Hankkeen katsantokanta on laaja ja se ulottuu yli tuotantosuuntien.

 

Hankkeessa pääpaino on kasvisten-, lihan- ja maidon käsittelystä tulevissa sivujakeissa, kuten kasvisnesteissä ja kiintojakeessa, veressä, rasvoissa ja herassa. Tilannetta, jossa jakeita ei erotella verrataan tilanteeseen, jossa ravinnepitoiset jakeet kerätään ja käsitellään erillään, vertailussa mitataan jätevesien ravinnepitoisuuksia ja sivutuotteiden määriä sekä ravinteiden kiertoa.

ESITTEET JA JULKAISUT

Hankkeen esitteet ja julkaisut kokoamme alla olevaan lue lisää osioon.

 

SEMINAARIT ja
TYÖPAJAT

Tervetuloa Sivukierto-hankkeen seminaareihin ja työpajoihin. Kokoamme alla olevaan lue lisää osioon pidettyjen seminaarien ja työpajojen materiaalia.

BLOGI

Blogiin päivitämme hankekuulumisia, Ilmoitamme seminaareista ja työpajoista ja mielenkiintoisista tapahtumista

 

YHTEYSTIEDOT

Marja Lehto

Hankkeen koordinaattori

Luonnonvarakeskus

Maarintie 6, 02150 Espoo

marja.lehto@luke.fi

Puh: 02 9532 6314

businessman-2956974_1920.jpg

Kiitos viestistäsi     

contact
bottom of page